Walne Zebranie Członków 28.12.2015r.

PROTOKÓŁ NR 5 Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW- 28. 12. 2015r