Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy zainteresowane stowarzyszenia z powiatu jędrzejowskiego do wzięcia udziału w spotkaniu wyjazdowym Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, które odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul 11 Listopada 83.

PROGRAM SPOTKANIA
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

26 kwietnia 2016 r.
miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83

11.30 – 11.40 Rejestracja uczestników

11.40 – 11.50 Rozpoczęcie spotkania – Agnieszka Piwnik – Piecyk, Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

11.50 – 12.00 Prezentacja Działalności Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Agnieszka Piwnik – Piecyk

12.00 – 12.10 Aktywność III sektora w powiecie jędrzejowskim – Karolina Jarosz, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ, Prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab imo pectore”

12.10 – 12.40 Prezentacje organizacji pozarządowych powiatu jędrzejowskiego

12.40 – 12.50 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – możliwości dla organizacji pozarządowych – Bogusława Wypych, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf

12.50 – 13.30 Dyskusja

13.30 Zakończenie spotkania