Realizacja projektu współpracy.

W ramach udostępniania informacji o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd informuje o zrealizowaniu  i realizacji  zadań w ramach Operacja pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka „ŚWIAT” mająca na celu podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem poprzez poszerzenie i promocje oferty  turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich LGD.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” realizuje swoje zadania we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: „Królewskie Ponidzie” , „Dorzecze Wisły”, „Ponidzie”, „Perły Czarnej Nidy”. Koszty kwalifikowalne całego projektu  to 1 269 509,61 zł. Celem projektu jest wdrożenie produktu turystycznego – systemu szlaków, poprzez uporządkowanie szlaków i informacji o ich przebiegach oraz utworzenie portalu o szlakach turystycznych, jako narzędzia zarządzania powstałym systemem. Cel osiągnięty będzie poprzez budowę, modernizację, oznakowanie i promocję szlaków turystycznych na obszarze partnerskich LGD. Jest to pierwszy krok do stworzenia możliwości kształtowania jednolitej, spójnej marki szlaków turystycznych obszaru objętego Projektem Współpracy. Projekt realizowany jest pod wspólnym logiem, który został wyłoniony podczas ogłoszonego konkursu z nagrodą dla najlepszego projektu. Bogactwo zasobów naturalnych, historycznych i kulturowych zostanie ukazane na filmie promującym różne formy turystyki możliwe do uprawiania na obszarze objętym projektem. Nasza Lokalna Grupa Działania w ramach tego projektu zaplanowała następujące zadania: Oznakowanie rzeki Nidy; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez zakup systemów ekspozycji, kubików oraz gablot w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie  i uporządkowanie szlaku.; Literacki Zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie; Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej; imprezę plenerowa Kolejką  w ŚWIAT; zakup zestawu gadżetów promocyjnych. Koszty kwalifikacyjne na realizację to kwota 442 884,50 zł. na dzień dzisiejszy zrealizowane są: Oznakowanie rzeki Nidy; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie i uporządkowanie szlaku.; Literacki Zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej; Zakup zestawu gadżetów promocyjnych. Pozostałe zgodnie z planem zostaną zrealizowane do czerwca 2021 roku. Dziękujemy lokalnym samorządom za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć.

 

Bogusława Wypych

Prezes Zarządu