Duże wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Rok 2020 zaowocował pięcioma naborami wniosków grantowych, dedykowanych  organizacjom  pozarządowym.  W minionym roku  zostały ogłoszone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” nabory na następujące przedsięwzięcia:

Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych,

nabór trwał    15 maja  do 5 czerwca 2020r . Kwoty grantów od 5 000 -8  000 złotych. Wpłynęło 12 wniosków grantowych, a w limicie kwoty przeznaczonej na nabór
(80 000 złotych) zmieściło się 10 wniosków. W tym samym okresie odbył się również nabór na przedsięwzięcie .  Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Kwota przeznaczona na ten nabór to 225 000 złotych. Kwota jednego grantu od 5 000 – 15 000 złotych. Wpłynęło  26 wniosków grantowych. W limicie zmieściło się 18 wniosków. Ze względu na duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o ogłoszeniu kolejnego naboru.  Drugi nabór  na to przedsięwzięcie odbył się od 14 – 28  września. Wnioski te aktualnie są oceniane przez Radę Stowarzyszenia. Kwota przeznaczona na ten nabór to 200 000 zł. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się nabór na przedsięwzięcie przedsięwzięcia Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych. Nabór odbył się w terminie od 15maja do 5 czerwca 2020r. Na ten  nabór przeznaczono kwotę 150 000 zł. Wpłynęło 18 wniosków, w limicie zmieściło się 17.

W bieżącym roku został również  ogłoszony nabór na Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych. Kwota  przeznaczona na nabór to 80 000,00 złotych. Wpłynął jeden wniosek na taką kwotę i został wybrany do sfinansowania. Zarząd podjął również uchwałę o wsparciu sektora gospodarczego. Ogłoszono nabór na  Podejmowanie działalności gospodarczej  i przeznaczono na to 600 000 złotych. Wpłynęło 18 wniosków, a w limicie zmieściło się 8 wniosków. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację wynosi 75 000,00 złotych, Te wnioski są na etapie realizacji przez wnioskodawców.

Zarząd planuje również na początku roku 2021 ogłosić  nabór na przedsięwzięcie Rozwój działalności gospodarczej oraz  Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

 Bogusława Wypych