Informacja dla wnioskodawców grantowych

28 września br zakończył się nabór wniosków na przedsięwzięcie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, nabór trwał od 14 września. W okresie naboru wpłynęło 29 wniosków grantowych na kwotę 367 034,00 zł Kwota o jaką grantobiorcy mogli się ubiegać musiała być większa od 5 tysięcy i nie większa niż 15 tysięcy. Jak widać zaplanowana na ten nabór kwota (200 tysięcy zł) okazała się niewystarczająca. Aktualnie złożone wnioski przechodzą procedurę sprawdzania dokumentów pod względem formalnym. Ocena wniosków przez Radę LGD zaplanowana jest na drugą połowę października.
Bogusława Wypych