Zapraszamy do udziału w projekcie – UWAGA – termin rekrutacji przedłużony do 15 października 2020

Klub Seniora w Nowej Wsi dostępny 5 dni w tygodniu od 8 do16, 20 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego Do każdego uczestnika projektu chcemy podejść holistycznie, dbając o poprawę nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności ale stanu umysłu.

OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIE BĘDĄ POBIERANE ŻADNE OPŁATY.

Grupę docelową Stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność, zamieszkujący w Gminie Nagłowice w wieku 60+ (Kobiety w wieku powyżej 60 lat, Mężczyźni w wieku powyżej 65 lat), osoby samotne lub żyjące w rodzinach, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Ograniczona liczba miejsc (20 osób na rok) w Klubie Seniora wynika z możliwości lokalowych.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z kilku warsztatów.
WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA SENIORÓW
WARSZTATY KOMPUTEROWE
WARSZTATY KULINARNE
WARSZTATY WIKLINIARSKIE
WARSZTATY GIMNASTYCZNE
WARSZTATY.SEROWARSKIE
WARSZTATY PSZCZELARSKIE
WARSZTATY ZIELARSKIE I HORTITERAPEUTYCZNE
WARSZTATY ZDROWY TRYB ŻYCIA

Uwaga termin rekrutacji przedłożony do 15 października 2020 roku.

Link do strony projektu : http://www.senior.sos.pl/ 

Szczegóły w załączeniu:

Karta informacyjna

Formularz złoszeniowy