Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

Zarząd LGD  „ Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 18 września 2020r. (piątek)  o godz. 1300w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9.           W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  drugi termin                 w tym samym dniu  o godzinie 1330.

Porządek obrad w załączniku:

Porządek obrad