Uwaga! Uchylone zostały przepisy dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez beneficjentów PROW 2014 – 2020

Wszystkich naszych beneficjentów aktualnie realizujących wnioski prosimy o zapoznanie się poniższą informacją dotyczącą konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/258-uwaga-uchylone-zostaly-przepisy-dot-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykonawcow-przez-beneficjentow-prow-2014-2020