Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia złożonych ofert dot.  zapytania ofertowego pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
(element C.5)

Informacja z otwarcia ofert