Informacja o wynikach zkonkursu ofert na Utwardzenie szlaku rowerowego
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (element C.7 Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej).

Informacja o wynikach – Słupia