Informacja z otwarcia złożonych ofert na Utwardzenie szlaku rowerowego
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka  (element C.7 Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej).

Zbiorcze zestawienie ofert