PODZIĘKOWANIE

            Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” serdecznie dziękują Ochotniczej Straży Pożarnej                        w Nagłowicach za przekazanie maseczek ochronnych w ramach akcji prowadzonej wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwem                   w Nagłowicach.