Informacja

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” planowanie na maj 2020 roku nabory wniosków odbędą się zgodnie harmonogramem naborów.

Zaplanowano nabory na następujące działania:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – od 11 maja do 1 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 600 000,00zł.
  • Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych – od 11 maja do 1 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 80 000,00zł.
  • Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów i usług lokalnych – od 15 maja do 5 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 80 000,00zł.
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – od 15 maja do 5 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 225 000,00zł.
  • Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedytkowanych grupom defaworyzowanym – od 15 maja do 5 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 150 000,00zł.

W związku z aktualną sytuacją w kraju nabory będą trwać 3 tygodnie. Konsultacje w ramach naborów będą odbywać się telefonicznie lub e mailowo.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pogorszenia sytuacji związanej z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 terminy naborów mogą ulec zmianie.