Konsultacje społeczne LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Zmiany dotyczą zaplanowania wydatkowania środków z Bonusa II.

LSR –  zmiana dot. BONUSA II