OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT – ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA

Regulamin Konkursu na logo ŚWiAT

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór umowy