Umowa podpisana

W dniu 17 stycznia br. lokalne grupy działania uczestniczące w projekcie „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (ŚWIAT) podpisały umowę na jego realizację z Urzędem Marszałkowskim.  W projekcie uczestniczą: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska      – Gryf”, „Ponidzie”- Pińczów, „Królewskie Ponidzie” – Busko Zdrój, „Dorzecze Wisły”                – Połaniec, „Perły Czarnej Nidy” – Morawica.

  W ramach tego projektu w powiecie jędrzejowskim Będą realizowane następujące zadania:

  • Zakup tablic informacyjnych wraz z montażem na rzece Nida na odcinku Mniszek  – Sobowice oraz na rzece Łososina na odcinku od zalewu w Małogoszczu do ujścia Nidy.
  • Zakup systemów ekspozycji, kubików oraz gablot w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
  • Zagospodarowanie przestrzeni wokół Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach.
  • Budowa ścieżki edukacyjno – ekologicznej wraz z oznakowaniem w Sędziszowie.
  • Odnowienie i uporządkowanie Szlaku Turystycznego im. Ks. Stanisława Konarskiego.
  • Wyznaczenie szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem w Słupi.
  • Konferencja podsumowująca.
  • Przewodnik turystyczny szlaków wodnych.
  • Cykl wydarzeń promocyjnych.
  • Inne koszty związane z przygotowaniem dokumentacji.

Na realizację tych zadań przeznaczona jest kwota 443 622,50. Zakończenie projektu nastąpi 30 czerwca 2021 roku.

                                                                                 Bogusława Wypych

                                                                  Prezes LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf