Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 28 listopada 2019r.

PROTOKÓŁ Nr. 2 z dnia 28.11.2019r.