Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: „Jak zmieniło się oblicze naszego powiatu od 2016 roku”

Bardzo duży wpływ na rozwój infrastruktury w powiecie jędrzejowskim miały dwa zaplanowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”       i zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju następujące przedsięwzięcia:  „Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych” oraz „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                        i rekreacyjnej”.

 Na pierwsze działanie zaplanowana została kwota 1 694 267, 00zł. Nabory odbyły się  26.09 -26.10.2016 r.; 01.03.-31.03.2017r.; 06.05-20.06.2019r., 24.11-07.12.2019r. planowany wskaźnik do realizacji to 10   infrastrukturalnych obiektów. Razem w naborach  wpłynęło 15 wniosków.  Do sfinansowania wybrano 10 operacji.  Zrealizowanych jest 9 na kwotę 1 394 267,00 zł. W ostatnim naborze wpłynął 1 wniosek i jest on w trakcie oceny.

Na drugie działanie zaplanowana kwota 1 660 884,45 zł. Przeprowadzono dwa nabory                           26.09 -26.10.2016r.;  01.03.-31.03.2017r. Wpłynęło w sumie 12 wniosków. Rada do sfinansowania wybrała 10 operacji  na   cała zaplanowaną kwotę. Wskaźnik został w całości osiągnięty. Wybudowano 10 obiektów. W ramach realizacji tych dwóch działań zrealizowane zostały następujące inwestycje.

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu – 142 578,00 zł
 • Budowa świetlicy w Mierzynie -299 999,00 zł
 • Budowa placów zabaw oraz zewnętrznych siłowni w Woli Teserowej, Karsznicach, Rembieszycach i Lipnicy – 111 708,00 zł
 • Budowa placu rekreacyjnego w Chomentowie – 269 476,00 zł
 • Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Oksie        – 86 179,00 zł
 • Budowa terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Klimontowie – 80 141,00 zł
 • Budowa terenu rekreacyjno- sportowego w Klimontowie – 80 448,00zł
 • Budowa świetlicy w Książe Skroniów – 299 429,00 zł
 • Budowa niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury w Łysakowie – 212 475,00 zł
 • Budowa skweru utwardzonego kostką brukową oraz zagospodarowanie placu wokół kościoła parafialnego – 112 390,00 zł
 • Dostosowanie i poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Kozłowie  –       191 823,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń pawilonu wystawowego Muzeum Im. Przypkowskich  – 187 187,00 zł
 • Wielopokoleniowa świetlica w Przyłęczku – 166 406,00 zł
 • Adaptacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy w Imielnie 130 000,00 zł
 • Przebudowa strażnicy OSP w celu organizacji ogólnodostępnego miejsca spotkań międzypokoleniowych w Błogoszowie–139 639,00 zł
 • Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej   Helenówce – 135 000,00zł
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Domu Ludowym w Mieronicach  – 116 209,00 zł
 • Dostosowanie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno  – rekreacyjnej poprzez remont istniejącego budynku strażnicy OSP w Jasionnie – 299 940,00 zł
 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Raków – 59 495,00zł

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” bardzo dziękuje  lokalnym stowarzyszeniom, które podjęły się realizacji tak odpowiedzialnych zadań. Dziękujemy również lokalnym samorządom za ogromne wsparcie udzielane stowarzyszeniom w trakcie realizacji tych operacji. To dzięki wam zagospodarowano dotychczas na infrastrukturę 3 055 151,45 zł środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. To dzięki Wam dokonało się tyle dobra dla lokalnej społeczności.

                                                                                Bogusława Wypych

                                                                                      Prezes Zarządu

                   Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”