Procedura wyboru i oceny LSR

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez LGD. Prosimy o wypełnienie oraz o informację zwrotną na adres mailowy biura.

Przeczytaj Tu