Informacja dla potencjalnych beneficjentów

Poniżej przedstawiamy skróty przedsięwzięć, na które aktualnie prowadzimy nabory:

Rozwijanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności