Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

dotyczące planowanych naborów wniosków  w terminie                                              od 09.09.2019r do 23.09.2019r. w ramach przedsięwzięcia

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

oraz

1.1.2Rozwijanie działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych  z  Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie  wypełniania wniosku.

Poniżej szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji:

Gmina Data Godzina Miejsce spotkania
Sobków  

 

28.08.2019r. (środa)

830-1000 Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy
Imielno 1030-1200 Sala Posiedzeń w Urzędzie Gminy
Wodzisław 1230-1400 Sala Nr 28 w Urzędzie Gminy
Małogoszcz  

 

29.08.2019r. (czwartek)

830-1000 Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy
Oksa 1030-1200 Urząd Gminy Budynek B, sala nr 5
Nagłowice 1230-1400 Sala Biblioteki Malucha w Gminnym Ośrodku Kultury
Sędziszów  

 

30.08.2019r. (piątek)

830-1000 Sala Narad w Urzędzie Gminy
Słupia Jędrzejowska 1030-1200 Sala nr 2 w Urzędzie Gminy
Jędrzejów 1230-1400 Biuro LGD , III piętro ul. Armii Krajowej 9

 Zapraszamy do uczestnictwa