Informujemy, że w zakładce „Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020″ zamieściliśmy  zaktualizowany harmonogram naborów przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 11 lipca 2019 roku i zatwierdzony przez ŚBRR w Kielcach w dniu 19 lipca 2019 roku.

Ponadto, w związku z wieloma Państwa zapytaniami informujemy, że najbliższe nabory wniosków w ramach przedsięwzięć 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej planuje się ogłosić w terminie od 9 do 23 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną lub osobiście w biurze LGD.