Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo-techniczne uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

została wybrana oferta złożona przez:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego s.c. Mariusz Kotarzewski, Bartosz Prońko

25-342 Kielce, ul. Mazurska 69

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego.