Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy w zakresie organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo–techniczne uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” nr RPSW. 08.05.01-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy w zakresie organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów