Kolejne wsparcie działalności stowarzyszeń.

W ubiegłym tygodniu  w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  18 podmiotów podpisało umowy grantowe na działanie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego II” w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Grantobiorcy to stowarzyszenia : Klub Sportowy „Naprzód”, „Hej Jędrzejowskie grajki”, Jędrzejowskie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,  „AB IMO PEKTORE” Stowarzyszenie „DESZNO RAZEM”, Stowarzyszenie miłośników Piotrkowic, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Projekt Nagłowice” , Stowarzyszenie „Węgleszynianki”, Stowarzyszenie „Korytniczanki”, Stowarzyszenie Klub Seniora ZADORA, Stowarzyszenie Przyjaciół Reja, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Obiechowie, Stowarzyszenie „Aktywna Nowa Wieś”, Stowarzyszenie Osiedla Sady”, Stowarzyszenie TYNIECANKI, Rzymskokatolicka Parafia Św. Trójcy w Jędrzejowie, Instytut Dygasińskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu. Wartość złożonych grantów to kwota 202 676,00 zł. Pozyskane fundusze dają możliwość realizacji różnych przedsięwzięć mających duży wpływ na realizację zadań statutowych i na podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu poprzez promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa.