Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na Zakup i dostawę odzieży roboczej  dla uczestników staży w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne

„ALA” Dariusz Całka

10-407 OLSZTYN, ul. Lubelska 30

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego.