Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 2 lutego 2019r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 Z DNIA 08.02.2019r.