Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 21.12.2018r

Protokół nr 14/2018 z dnia 21.12.2018r.