Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania :

1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych

 

Wnioskodawca

 

 

Tytuł operacji

 

Kwota wsparcia

Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia

Przyjaciel Wodzisławia 5 600,00
Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Promujemy Swoją Małą Ojczyznę

5 600,00

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska”

Promocja  „Ziemi Jędrzejowskiej” 5 600,00
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” Wydanie przewodnika „Ziemia Jędrzejowska”

5 600,00

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska”

Wydanie mapy turystycznej „Ziemia Jędrzejowska” 5 600,00
Stowarzyszenie KGW Ignacowianki na Rzecz Rozwoju Ignacówki „Tajemnica życia – Tomik poezji”

5 201,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie

„Liceum dawniej i dziś”  – stała wystawa fotograficzna. 5 600,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie „Wybierz liceum – zostań w powiecie”

5 599,00

Wioska Aniołów

Odkrywamy piękno ludzi  zabytków – Parafia p. w. Św. Pawła i Piotra

5 600,00

 

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie  50 000,00 zł.

                                                                                                      Bogusława Wypych