Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania :

1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD

 

Wnioskodawca

 

 

Tytuł operacji

 

Kwota wsparcia

Stowarzyszenie Osiedla Sady

Konkurs promujący lokalne produkty ekologiczne

5 600,00

Stowarzyszenie Ludowe Zdanowiacy

Podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców podstawą ochrony środowiska naturalnego

5 600,00

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

„Ekologia łączy pokolenia”

5 600,00

Stowarzyszenie Jędrzejowska Galeria na Szlaku

Ziołowy powrót do natury – praktyczne wykorzystanie roślin występujących w naturze oraz ziół

5 600,00

Stowarzyszenie KGW  Ignacowianki na rzecz rozwoju Ignacówki

„Zdrowa Ziemia i jej mieszkańcy”

5 600,00

Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia

Co kryją chwasty?

5 500,00

Fundacja Perspektywy i Rozwój

Jestem Eko w każdym wieku.

5 500,00

Fundacja Perspektywy i Rozwój

Żyjmy zdrowo.

5 500,00

Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ekologicznie to znaczy zdrowo

5 500,00

 

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie 50 000,00 zł.

                                                                                                      Bogusława Wypych