Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  zakresie działania :

1.2 Rozwój działalności gospodarczej.

Tytuł operacji Kwota wsparcia
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „Sołtys” sp. z o.o poprzez zakup linii do pakowania wapna mineralnego i przystosowanie budynków do nowej usługi.

 

257 533,00
Uruchomienie produkcji mebli poprzez budowę zakładu produkcyjnego, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

 

295 661,00
Wprowadzenie innowacyjnych usług leśnych i zakup specjalistycznych środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

260 007,00
Adaptacja pomieszczeń oraz zakup środków trwałych w celu utworzenia zakładu przetwórstwa spożywczego innowacyjnych produktów żywieniowych.

 

       175 961,00
Budowa Domu Weselnego w celu rozszerzenia dotychczasowej działalności gospodarczej.

 

300 000,00
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń  w celu wdrożenia innowacyjnych usług kosmetycznych.

 

263 767,00
Utworzenie zakładu produkcji nowatorskich drewnianych elementów wykończeniowych.

 

        300 000,00
Rozszerzenie działalności gospodarczej nową szansą na biznes.         100 000,00
Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności oferowanych usług W & W TRANSPORT Sp. z o.o.

 

      146 133,00
Zakup belownicy do segregacji surowców wtórnych.

 

       60 000,00
Budowa basenu rekreacyjnego.

 

       60 000,00
Poszerzenie działalności gospodarczej o produkcję żywności ekologicznej pod nazwą BIOKALORIA I HIPERVITA.

 

     60 000,00
Zakup ekstensometru do pomiaru odkształceń trzonów pali fundamentowych.

 

      47 786,00
Stworzenie punktu gastronomicznego.

 

     56 382,00
Zakup piły taśmowej do lameli i obłogów w celu rozwoju działalności przedsiębiorstwa.

 

     60 000,00
Zakup wyposażenia czterech domków noclegowych w celu poszerzenia działalności gospodarczej.

 

     60 000,00
Rozwój działalności gospodarczej oraz stworzenie 1 miejsca pracy.

 

      60 000,00
Zakup maszyny pikującej dla unowocześnienia przedsiębiorstwa.

 

        60 000,00
Zatrudnienie przedstawiciela handlowego oraz rozwój i usprawnienie działania przedsiębiorstwa.

 

       60 000,00

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie 2 683 230 zł.

                                                                                           
                                                              Bogusława Wypych