Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  zakresie działania :

1.2.1. Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                        i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Wnioskodawca Tytuł operacji Kwota wsparcia
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kozłowie Skwerek przy Kościele – dostosowanie i poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w m. Kozłów

 

191 823,00

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich                         w Jędrzejowie

 

187 187,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Przyłęczek Wielopokoleniowa świetlica     w Przyłęczku

 

166 406,00

Ochotnicza Straż Pożarna            w Imielnie Adaptacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP w Imielnie na potrzeby świetlicy wiejskiej

 

        130 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna              w Błogoszowie Przebudowa strażnicy OSP,      w celu organizacji ogólnodostępnego miejsca spotkań międzypokoleniowych              w miejscowości Błogoszów

 

       139 639,00
Ochotnicza Straż Pożarna           w Helenówce Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Helenówce na potrzeby świetlicy wiejskiej

 

187 187,00

Ochotnicza Straż Pożarna             w Mieronicach Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej przy Domu Ludowym                          w Mieronicach

 

166 406,00

Stowarzyszenie „Kosmos” „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Raków”

 

        130 000,00

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie 1 425 204 zł.

                                                                                                      Bogusława Wypych