Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym zgodnie
z zasadą konkurencyjności postępowaniu na organizację
i przeprowadzenie
kursu Dekorator wnętrz z florystyką i decupage
podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączeniu:

Ogłoszenie

Umowa

Załączniki