Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 02.07.2018r.

Protokół nr 6/2018 z dnia 02.07.2018r.