Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 21.06.2018r.

Protokół nr 6/2018 z dnia 21.06.2018r.

Rejestr interesów

Lista biorących udział w ocenie