Informujemy, że w związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020, ARiMR dokonała aktualizacji Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory Wniosków – Dokumenty do pobrania dla poszczególnych przedsięwzięć lub poniżej:

PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO (od 06.06.2018)

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i terminowym ich złożeniem w wymaganym czasie określonym w umowie.