Projekt zmian w LSR

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR przekazujemy do konsultacji  projekt zmian w LSR:

LSR 29.05.2018

Wszystkie uwagi należy kierować do pracowników LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Dane kontaktowe w zakładce kontakt.