Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 08.05.2018r – przyjęcie listy wybranych grantobiorców – nabór 9/2018/G

Protokół nr 4/2018 z dnia 08.05.2017r.

Rejestr interesów 9/2018/G

Lista obecności – 08.05.2018r.

Lista wybranych grantobiorców – nabór 9/2018/G