Wyniki oceny wniosków grantowych – nabór 9/2018/G – 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy, wyniki oceny Rady po rozstrzygnięciu ŚBRR w sprawie wniosków 2018/7/7 oraz 2018/7/11 złożonych w ramach naboru 7/2018 – 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Protokół nr 3/2018 z dnia 23.04.2018r.

Lista obecności

Rejestr interesów dla naboru 7/2018

Lista biorących udziała w głosowaniu – nabór 7/2018

Rejestr interesów dla naboru 9/2018/G

Lista biorących udział w głosowaniu – nabór 9/2018/G

Lista wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków – nabór 9/2018/G

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 9/2018/G