Szkolenia nauczycieli kształcenia zawodowego

W dniach 9-13 kwietnia 2018r. nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczący w projekcie „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” wzięli udział w szkoleniu „Programowanie sterowników PLC S-1200 w TiaPortal – kurs podstawowy”. W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznali się z podstawami obsługi, programowania i diagnostyki sterowników PLC w środowisku TiaPortal.  Szkolenie było realizowane przez firmę EMT-Systems w Gliwicach.