Działają krótko, ale bardzo skutecznie

Jędrzejowska Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” została założona na początku 2016 roku. W dość krótkim okresie swojego działania pozyskała duże dofinansowanie ze środków unijnych na swoją działalność statutową z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Zrealizowała i rozliczyła następujące projekty:

Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.                W ramach tej inwestycji wyremontowano pokoje na potrzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz piwnice pod pawilonem. Zakupiono sprzęt komputerowy i meble biurowe. Poniesiony koszt inwestycji  186 937,33 zł. w całości został zrefundowany ze środków unijnych.

Projekty grantowe:

  1. Integracja międzypokoleniowa w formie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i aktywnej.

W ramach tego projektu zrealizowano trzy zadania.

– zawody wędkarskie, spławikowe dla dzieci i młodzieży wraz  z opiekunami wspólnie z PZW okręg Kielce Koło Lin w Jędrzejowie na zbiorniku w  Chorzewie.

– spływ kajakowy na Nidzie na odcinku Sobków – Kotlice Stare

– warsztaty edukacyjne w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy, w których wzięło udział 50 osób.  Koszt grantu 5 558,87 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Przeprowadzenie stanu wiedzy o Powiecie Jędrzejowskim.

Prace przygotowujące do wydania Monografii Powiatu Jędrzejowskiego (1 etap – prace badawcze). Koszt grantu 14 760 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Promocja Ziemi Jędrzejowskiej.

W ramach grantu wydano dwa rodzaje ulotek trójdzielnych promujących dziedzictwo kulturowe i turystykę w formie aktywnego wypoczynku (szlaki turystyczne, spływy kajakowe, ośrodki wypoczynkowe i inne). Koszt grantu 7 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

  1. Wydanie przewodnika „Ziemia Jędrzejowska”. Koszt grantu 10 573,50 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.
  2. Wydanie mapy turystycznej „Ziemia Jędrzejowska” Koszt grantu 9 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

Ogółem Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” pozyskała 224 056 zł.