Informujemy, ze w ramach naboru nr 8/2017/G na przedsięwzięcie 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy nie wpłynął żaden wniosek, w związku z tym uznaje się nabór za nierozstrzygnięty.