Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 24 listopada 2017r.

PROTOKÓŁ Nr. 2 z dnia 24.11.2017r.