ZAPROSZENIE NA SEMINARIA WDRAŻAJĄCE
adaptację niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”, która została
opracowana w ramach projektu POWER 4.3, w projekcie pt.:
„Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Szczególny w załączeniu:

Zaproszenie_AsA.pl.pdf-1

Seminarium Kielce

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY