Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na         Szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

W zakresie części 3. SZKOLENIA ECDL:

3.1. Szkolenie na egzaminatorów ECDL Advanced (dla egzaminatorów ECDL podstawowego) została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „NETION” Patryk Pisany

  1. Orkana 5/34; 25-548 Kielce

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium oceny, tj.  ceny i miejsca realizacji.

 W zakresie części 1. SZKOLENIE Z ZAKRESU STEROWNIKÓW:

  • Szkolenie ze sterowników PLC – kurs podstawowy
  • Szkolenie ze sterowników – kurs zaawansowany

Postępowanie  w trakcie rozstrzygania.

 

W zakresie części 2. SZKOLENIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:

2.1 . Audyt przedsiębiorstwa

2.2. Projektowanie PC część II

Postępowanie  w trakcie rozstrzygania.