KURS KELNERSKI

W sierpniu w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” uczniowie klasy I i II  wzięli udział w kursie kelnerskim, który obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Program szkolenia zawierał podstawowe zasady BHP i HACCP  w pracy kelnera, zakres obowiązków oraz wyposażenie stanowiska pracy kelnera i zakładu gastronomicznego. Podczas ćwiczeń praktycznych  prowadzący zaprezentował techniki rozkładania i składania obrusów, zasady i techniki noszenia tac i nakrywanie stołów zastawą w zależności od rodzaju menu oraz sposoby składania serwetek, które to umiejętności doskonalili uczestnicy podczas zajęć praktycznych. Ostatnim punktem spotkania było omówienie sposobu przywitania gości, zaproszenia do stołu, przyjęcia zamówienia i podania poszczególnych dań i napojów. Na zakończenie kursu, po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim.