Płatne staże u pracodawców branży gastronomicznej w ramach projektu „TEORIA I PRAKTYKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – sierpień 2017r.

W miesiącu sierpniu kolejna już grupa 5 uczniów i uczennic Technikum Gastronomicznego,  biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia- Jędrzejowska – Gryf”,  odbyła płatny staż u lokalnego pracodawcy. Do tej pory uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne podczas zajęć warsztatowych pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w nowo powstałej pracowni gastronomicznej utworzonej w ramach projektu. Swój warsztat pracy mieli wreszcie okazję zaprezentować i skonfrontować w rzeczywistych warunkach po okiem pracodawcy.

W ramach projektu młodzieży został zapewniony bezpłatny dojazd na miejsce stażu oraz odzież robocza niezbędna do wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach tj.  fartuch kucharski i spodnie dla chłopców oraz fartuch i spódnica w przypadku dziewcząt. Staż obejmował 150 godzin praktycznych mających na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach w obiekcie gastronomicznym zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy. Uczniowie zostali zapoznani z  ogólną organizacją pracy w kuchni, ucząc się między innymi podstawowych zasad podczas przygotowywania różnego rodzaju potraw, sporządzania karty menu, serwowania dań i napojów,  prawidłowego nakrywania do stołu oraz obsługi gościa indywidualnego i grupowego podczas obsługi przyjęć. Oprócz pracy w części gastronomicznej obiektu  młodzież została zapoznana z organizacją części noclegowej lokalu, w tym m.in. jak postępować z rzeczami zostawionymi, zagubionymi lub zniszczonymi przez gościa oraz systemem sprzątania pomieszczeń mieszkalnych.

Na zakończenie stażu wszyscy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie umiejętności praktycznych poświadczone opinią pracodawcy, stanowiące jednocześnie pierwsze „świadectwo pracy” podczas startu w dorosłe życie.