Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF” ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów informuje, że  unieważnia postępowanie dt. „Zakupu usługi na organizację 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.