Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

 

Informujemy, że w ramach  ww. naboru nie wpłynął żaden wniosek. Nabór zostanie ponownie ogłoszony w późniejszym terminie.