Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 16 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 z dnia 16.05.2017r